KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Den 19 juli 2022 klockan 19:00 är det dags för årets föreningsstämma i föreningslokalen. Kallelse, årsredovisning och förslag till dagordning, valberedningens beskrivning och förslag samt fullmakt kommer att delges till medlemmar i föreningen. Valberedningens...
Tidsplan Elbilsladdning

Tidsplan Elbilsladdning

En grov tidplan inför installationen av ladd stationer, Edsvikens El kommer kontakta styrelsen om detaljer kring flytt av bilar och när dom vill göra arbeten med el centralerna, mer information kommer. Vid arbete i el centraler kan de behöva stänga av elen kort, mer...
Ny entreprenör: Städboys AB

Ny entreprenör: Städboys AB

Från den 8 juni 2022 tar Städboys AB över vår trappstädning, det vart inte som vi tänkte med Maries Puts och Städ, styrelsen hoppas att vårt nya val ska fungera bättre. Trappstädning börjar den 8 juni, de kommer utföra provstädning de första veckorna, därefter kommer...
Stämman inställd!

Stämman inställd!

På grund av stora förseningar hos vår ekonomiska förvaltare så måste vi ställa in årets stämma den 8 juni 2022. Det är inget som vare sig styrelsen eller revisorn har orsakat, det är endast SBC vår ekonomiska förvaltare som har förhalat processen utan att ge något...
Stämma 2022

Stämma 2022

Den 8 juni 2022 klockan 19:00 är det dags för årets föreningsstämma i föreningslokalen. Kallelse, årsredovisning och förslag till dagordning, valberedningens beskrivning och förslag samt fullmakt kommer att delges till medlemmar i föreningen. Valberedningens...