Hissrenovering

Hissrenovering

  Hissrenoveringen kommer att påbörjas vecka 46 i Nickelgränd 4. Vi återkommer med mer...
Extra föreningstämma

Extra föreningstämma

Den 13 september har vi en extra föreningstämma om” Förslag till nya stadgar, andra läsningen”. Stämman börjar klockan 19:00 i föreningslokalen (Nickelgränd 4, 1tr). Glöm inte att ta med utskickade handlingar samt legitimation till föreningsstämman. Välkomna till...
Nya parkeringsavgifter

Nya parkeringsavgifter

  Brf Svavlet 4 får ny avgift för boendeparkeringen från den 1 september. Bakgrunden till höjningen är flera, vi har nu installerat motorvärmare och breddat parkeringsytan. De som inte har haft motorvärmare kommer få en höjning av avgiften, de som har haft...
Lekplatsen

Lekplatsen

Vecka 36 börjar vi med renoveringen av lekplatsen, arbetet kommer att vara till vecka 39. Arbetet kommer att utföras av Peter Collin Grävmaskiner AB. Lekplatsen kommer att anpassas för barn mellan 1 – 12 år, det kommer att finnas sandlådor och klätterställningar....