Viktig info angående inbrottsvåg

Viktig info angående inbrottsvåg

Den senaste tiden har vi tyvärr blivit drabbade av upprepade inbrott i våra fastigheter i källare och cykelrum.Det är därför viktigt att vi alla som bor här är noga med att stänga dörrar och grindar efter passage, och ser till att de går i lås, så att obehöriga som...
Viktig info angående Miljöstugan

Viktig info angående Miljöstugan

För att öka trivseln och för att hålla kostnaderna på en lägre nivå är det viktigt att du sorterar rätt! Läs på skyltarna vad som ska slängas i respektive kärl så vi slipper extra kostnader för sortering. Kartonger som slängs SKA vara tillplattade så att alla har...
Städdag 22 oktober

Städdag 22 oktober

Då var det äntligen dags för städdag, den kommer att vara den 22 oktober 11:00 – 13:00Det vore trevligt om så många grannar som möjligt, ung som gammal, kunde träffas och hjälpas åt att göra vår närmiljö fin inför sommaren. Nybliven medlem? Städdagen är ett ypperligt...
Information om fönsterbytet

Information om fönsterbytet

MIR Gruppen AB kommer att utföra fönsterbyte i våra hus med start vecka 37. Montagestart sker på Nickelgränd 10. Närmare information om när arbetet kommer att genomföras i just er lägenhet lämnas minst fem dagar före vårt besök. För att arbetet skall flyta utan extra...
Avgiftshöjning i oktober

Avgiftshöjning i oktober

Styrelsen beslutade på styrelsemöte 28 juni 2023 att höja avgiften för bostadsrättslägenheterna med 10% från och med 1 oktober 2023. Orsaken till höjningen är det ökande kostnadsläget på grund av att inflationen fortsatt öka under det senaste året, vilket medfört...