Fasad rengöring

Fasad rengöring

Måndag den 15 juni 2020 kommer fasaderna börja rengöras och behandlas av Specialrengoringar.se Det blir ett hus i tagen, ca två dagar per hus. Det är ytterst viktigt att de boende informeras om att städa av sina balkonger och täcka eventuella möbler för att undvika...
Föreningsstämma 2020

Föreningsstämma 2020

Den 23 juni är det dags för årets föreningsstämma i föreningslokalen. Kallelse, årsredovisning och förslag till dagordning samt fullmakt kommer att skickats till medlemmar i föreningen. Valberedningens beskrivning och förslag kommer att delas ut på stämman samt finnas...

Bättre belysning runt entrén

Bauer Elektriska kommer komplettera samt förbättra med bättre belysning runt entrén som ej känns trygg i dagsläget, samt ny nummerskylt. HUSNUMMERSKYLT 4stPlaceras likt befintlig, under 1st ny armatur. FASADARM EDGE 3K 10W 12st (3st vid varje port)Placeras 2st runt...

FVC ombyggnad

Stockholm Exergis kommer med start den 14 maj att bygga om vår FVC, arbetet kommer vara några veckor. Omfattning Fjärrvärmecentralen är dimensionerad och konstruerad för optimal funktionalitet och för att tillgodose er fastighets uppvärmningsbehov VS 600 kW och ett...

STAMRENSNING

Till Hyres/Bostadsrättsinnehavare STAMRENSNING Pga. Överhängande risk för översvämning.  Avloppsservice kommer att för Föreningens räkning högtrycksspola ert: Köksavlopp Tvättställ i badrum Golvbrunn i badrum Arbetet kommer att utföras följande datum: 18 maj 2020...
Föreningsstämma 2020

Valberedningen informerar inför stämma 2020

Till medlemmar i vår Brf Svavlet 4! Under juni månad 2020 kommer årets Föreningsstämma i Brf Svavlet 4 att genomföras. Kallelse kommer inom kort. Vi i valberedningen arbetar nu med att ta fram ett förslag till ny styrelse som då skall väljas. Pga rådande...