Torsdagen 2017-06-01 8.00-17.00 kommer vi att behöva tillträde till er lägenhet för att byta er befintliga mediakonverter mot en ny.

Arbetet beräknas ta ca 30 minuter per lägenhet.
Mediakonvertern är oftast placerad ovan lägenhetens ytterdörr och behöver vara lättåtkomlig vid besöket. Installatörerna
medhar givetvis egna stegar.
Under dagen kommer ni inte kunna använda mejl eller internet från fastighetens nätverk.
Efter utbytet kommer internet att vara tillgängligt på samma sätt som innan.
Installatörerna kommer inte kunna svara på några frågor rörande tjänster utan vi hänvisar till AllTele AB.
Installationsarbetet utförs av CLS Elektronikservice AB i samarbete med Jenvic AB.

Vid frågor rörande installationen kontakta Hans Jonsson på Jenvic AB hans@jenvic.se eller 0768-93 37 42.
Vänliga hälsningar Jenvic AB och AllTele AB.

Inte hemma när vi kommer?

Om ni inte kan vara hemma under installationstillfället var vänlig lämna nycklarna märkta med lägenhetsnummer till en granne som är hemma eller lämna den till
Hans Jonsson Jenvic AB som är på plats i områdeskontoret den 31 maj 18:00 – 19:30 samt 1 juni mellan 7.00-8.00.

Mer om övergången

I juni kommer föreningen att få en ny leverantör av fiber, AllTele kommer att ta över driften från Zitus. Samtidigt kommer hastigheten att bli 1000/1000 Mbit/s i fibernätet jämfört med dagens 100/100 Mbit/s. Föreningen kommer då kunna leverera hastigheter som digitala tjänster kräver i framtiden. Du surfar givetvis obegränsat och kan ta del av prisvärda erbjudanden och tilläggstjänster.

I samband med övertagandet så kommer föreningen att göra en avgiftshöjning på 150 kronor, fiber kommer ingå i avgiften. Styrelsen har beslutat att de första sex månaderna är kostnadsfria för alla boende i Svavlet 4.

Hyresgäster får köpa tjänsten för 150 kronor/ per månad efter de sex fria månaderna, det är inte obligatoriskt för hyresgäster.

Tänk på att inte skriva några långa avtal för bredbandstjänster.

Har ni frågor så e-posta styrelsen@svavlet4.se  eller kom förbi områdeskontoret.

www.alltele.se