Idag är det avbrott på alla internettjänster från A3.

A3 ock STOKAB jobbar med återställningen av kabelbrottet.

För det senaste se: https://a3.se/privat/kundservice/driftinformation