Ellevio kommer att utföra arbeten måndagen den 18 mars mellan kl. 12.00-14.00 och kommer att sätta upp information vid entrén från onsdag samt beskriver vilka delar i huset som berörs.

Tvättstugan kommer att beröras, kan vara bra att känna till om det är någon som har planerat att tvätta den tiden.