En motion är ett förslag om förändring från en eller flera medlemmar, eller från styrelsen. Förslagen röstar man sedan om på årsmötet. Ibland kan det vara svårt att avgöra om det som lämnas in till styrelsen är en motion eller inte. Ibland kommer klagomål eller frågeställningar i form av en motion men för att det ska vara en korrekt motion ska den innehålla ett förslag till beslut som stämman kan fatta beslut om. För att undvika att få in otydliga motioner kan det vara bra att föreningen har någon form av mall som medlemmarna kan utgå ifrån när de ska skriva förslagen.

När ska en motion lämnas in?

Styrelsen vill ha in motioner senast den 30 april.

10 + 9 =