Pga av läckage från ett rör i undercentralen kommer vattnet att stängas av på tisdag kl. 12.00-16.00 för åtgärd. Läckaget är provisoriskt tätat.