Elfelet vid parkeringen och entrér är felanmält till fastighetsjouren av styrelsen.