Då boende slänger matavfall samt hushållssopor i miljöstugan så har vi fått stora problem med råttor.

Föreningen håller på med akuta åtgärder för detta samt förbättringar av sophanteringen på Brf Svavlet 4. Det kommer att fortgå under våren och sommaren.

Första åtgärden har Anticimex utfört, råttgift är utlagt.

Vi påminner alla boende att tänka på vad ni kastar i miljöstugan, läs noga vad som får kastas där.

Föreningen kommer vidta åtgärder mot den som inte följer föreningens anvisningar.

Allt ska sorteras i kärlen, inget ska vara någon annanstans i miljöstugan.

Mer om miljöstugan.