Fredagen den 13 mars 2020 börjar Bauer Elektriska med byte av styrenheten till belysningen utanför våra entréer samt parkering. Arbetet kommer ta några dagar, men prio på parkeringen på fredag.

Orsak till fel samt åtgärd nedan:

Förmodliga felkällor

  • Dåliga trafos för svagströmmen.
  • Dåliga svagströms relän
  • Dåligt kablage mellan fastigheterna.

Ny lösning

  • Koppla bort befintlig svagström mellan fastigheterna.
  • Koppla om och installera 1st astronomiskt tidur i varje fastighet.

Det betyder att man ställer in med longitud/latitude vart man är så sköter sig uret själv.