17 maj 2020 kl 11:00 – 14:00

Det blir ingen städdag nu på våren tack vare COVID19.
Styrelsen beslutade om att ha en CONTAINERDAG för alla boende på Svavlet 4.
Den som vill kan plocka skräp i närområdet om man inte har något att kasta.
Välkomna.