Till medlemmar i vår Brf Svavlet 4!

Under juni månad 2020 kommer årets Föreningsstämma i Brf Svavlet 4 att genomföras. Kallelse kommer inom kort. Vi i valberedningen arbetar nu med att ta fram ett förslag till ny styrelse som då skall väljas.

Pga rådande coronapandemi, har vi inom valberedningen beslutat att vara tillgängliga utomhus vid vår Grillplats, där ni kan framföra förslag på lämplig person/personer till ny styrelse, som skall väljas på föreningsstämman och/eller ställa frågor om valet.

Tider för möten på vår Grillplats:

Tisdagen den 12 maj kl.18.00 – 19.00

Onsdagen den 13 maj kl. 18.00 – 19.00

Därefter kommer vi i valberedningen att ta fram ett förslag till ny styrelse för beslut på föreningsstämman.

Ni kan också kontakta oss i valberedningen per tel. eller mejl, endast angående valberednings frågor.

Valberedningen för Brf Svavlet 4

Rolf Bengtsson | 0737 075 718 | rl.bengtsson@gmail.com

Mette Jeppesen | 0709 513 338 | Mette.Jeppesen@ving.se

Siv McVey | 0708 322 036 | Siv.mcvey.gillion@signify.com