Stockholm Exergis kommer med start den 14 maj att bygga om vår FVC, arbetet kommer vara några veckor.

Omfattning
Fjärrvärmecentralen är dimensionerad och konstruerad för optimal funktionalitet och för att tillgodose er fastighets uppvärmningsbehov VS 600 kW och ett varmvattenbehovet motsvarar 350 kW. Denna offert avser utbyte av den äldre delen, ELGE VVX för VV och värme från 1991 som förser N4-10 med varmvatten samt N6-10 med värme, den nyare Danfoss VVXen från 2009 behålls (värme N4).

Detta kan påverka vattenflödet under arbetetsgång.
Stockholm Exergis informerar i trapphusen vid påverkan.