Den 23 juni är det dags för årets föreningsstämma i föreningslokalen.

Kallelse, årsredovisning och förslag till dagordning samt fullmakt kommer att skickats till medlemmar i föreningen.

Valberedningens beskrivning och förslag kommer att delas ut på stämman samt finnas på hemsidan.

Vi kommer komma med information om hur stämman ska hållas, Information kommer i början av juni.