Anticimex har rekommenderat Brf Svavlet 4 att installera SMART Box mot gnagare, vi har haft stora problem med gnagare i vår miljöstuga samt avfallsskåpen.

Tänk på att matavfall inte ska kastas i miljöstugan.

För mer information om SMART Box läs nedan:

Intelligent och effektiv kontroll av gnagare i känsliga områden

I vårt moderna samhälle har miljöer skapats där gnagare trivs och kan föröka sig snabbt.
De blir allt mer resistenta mot bekämpningsmetoder samtidigt som regler runt användning behov av intelligenta och miljövänliga metoder. Lösningen är Anticimex SMART Box.

ANTICIMEX SMART BOX är en miljövänlig, flerfångstfälla för såväl inomhus- som utomhusbruk. Fällan är effektiv
mot både råttor och möss och placeras i områden där gnagarna är aktiva. Den finns i flera modeller och kan
drivas med batteri, el eller solpaneler. Gnagare söker ofta trygghet i olika håligheter, och Anticimex SMART Box
drar nytta av denna medfödda drift att leta efter skydd.

En komplett lösning för er skadedjurskontroll

VI PÅ ANTICIMEX HAR STOR KUNSKAP om gnagarnas beteenden och biologi. Genom att använda effektiva och miljövänliga metoder kan vi minska problem med gnagare med minsta risk för människor och miljön. Utöver Anticimex SMART Box kan vi även erbjuda andra digitala fällor och sensorer samt
andra bekämpningsmetoder.

Fördelarna med Anticimex SMART:

  • Tryggt tack vare effektivt skydd och övervakning dygnet runt.
  • Regelbundna inspektioner av området och lokaler. Utryckning vid behov, för att snabbt vidta åtgärder.
  • Dokumentation som ger en tidig indikation om var och när problem uppstår, vilket möjliggör riktade åtgärder.
  • Fritt från bekämpningsmedel.
  • Minskad risk för oförutsedda kostnader.
  • Tidsbesparande för dig som kund tack vare övervakning och automatiserade kontroller.

Ladda ner PDF för mer information om SMART Box!