Under sommaren kommer vi att installera Molok Classic för att ta hand om vårt mattavfall på Brf Svavlet 4, det kommer då finnas möjlighet för källsortering.

Mer information om Molok Classic hittar du nedan:

Molok®Classic

KÄLLSORTERING: För återvinningsstationer och återvinningsplatser är Molok en utmärkt lösning.

​FÖR MATAVFALL: Biomolok med sina specialbehållare finns i 500 och 800 liter vilket är en utmärkta lösningar för insamling av matavfall.

BRA ARBETSMILJÖ: Tömning sker med kranbil – inga tunga lyft, inget släpande på tunga kärl. 

SPARA PENGAR: Stor uppsamlingsvolym på liten yta, 60% av volymen under mark. Yta som kan användas till annat. Ger även möjlighet till färre tömningar.

TRAFIKSÄKERHET: Tack vare kranens räckvidd kan behållarna placeras innanför planteringar, staket, gångbanor m m. Tekniken kräver heller inte att fordonet backas, vilket är fallet vid front- eller baktömmande storbehållare.

ESTETISKT OCH TRYGGT: Estetisk och modern design. Ger ett renare och snyggare intryck på gården med bra översikt. Minskad risk för lukt eftersom marktemperaturen i underjordsbehållaren håller avfallet svalt.  

Ytterligare Fördelar med MolokClassic – Underjordsbehållare

  • Går att anpassa efter installation. MolokClassic 5 m³ och MolokClassic Plus kan senare delas upp i två delar.
  • Återvinningsstationer  är enkla att komplettera med MolokClassic Light-markstående behållare 
  • Kostnadseffektiv frakt
  • Flexibel placering tack vare den runda formen.