Tyvärr har det förekommit ett antal gånger att skräp blir nedslängt från balkongerna.

Detta är självklart inte tillåtet!

Det är otillåtet att slänga ner saker från balkongerna pga brandfara, ohyra och allmän trivsel. N

Nedskräpning är dessutom ett lagbrott, vilket kan resultera i polisanmälan.

Styrelsen kommer polisanmäla samt bötfälla den som skräpar ner.