Onsdag den 24 mellan kl. 09.00-14.00

Vill vi avisera att vattnet kommer att vara avstängt på nickelgränd 10.
Vi kommer att ersätta elva meter rörstam i källaren, systemet måste tappas på vatten i hela huset före arbetet ska kunna utföras..