Till medlemmar i vår Brf Svavlet 4!

Under juni månad 2021 kommer årets Föreningsstämma i Brf Svavlet 4 att genomföras. Vi i valberedningen arbetar nu med att ta fram ett förslag till ny styrelse som då skall väljas.

Pga rådande coronapandemi, har vi inom valberedningen beslutat att vara tillgängliga via mail, där ni kan framföra förslag på lämplig person/personer till ny styrelse, som skall väljas på föreningsstämman och/eller ställa frågor om valet.

Ta kontakt senast den 12 april 2021.

Se mer här om valberedningen: http://svavlet4.se/?page_id=686

Därefter kommer vi i valberedningen att ta fram ett förslag till ny styrelse för beslut på föreningsstämman.

Valberedningen för Brf Svavlet 4
Rolf Bengtsson
Linnéa Eigbire-Vahlberg
Siv McVey