Agneta Wallander avsäger sig uppdraget som sekreterare i styrelsen för BRF Svavlet 4 med omedelbara verkan.
Föreningen tackar Agneta Wallander för alla trevliga år som hon har varit sekreterare i föreningen.