Den planerade förändringen där TV10 ersätter TV6 i vårt grundutbud vi tidigare kommunicerat, skjuts framåt i tiden och sker tidigast den 31/10-2021.

Vid eventuella frågor så ta kontakt med Tele2 direkt.