Stort tack till alla som deltog på städdagen! Alla punkter som var på listan vart fixade. Ni som missade får en ny chans på våren.

Styrelsen hoppas att det blir lika stort deltagande till våren.