Enkät undersökning: Laddstolpar

Hur många el-bilar har vi i vår samfällighet inom kort?

Riksdagen beslutade i maj 2020 att ändringar skall göras i Plan och Bygglagen.
Ändringarna medför att det ställs retroaktiva krav, det vill säga krav som omfattar befintliga byggnader även om några andra åtgärder inte vidtas.
Dessa krav ska vara uppfyllda senast den 1 januari 2025.
Kravet anger att det skall finnas minst en laddpunkt per 20 p-platser.
I dialog med Boverket kommer de troligen att tolka ”minst” som
1 laddpunkt/per 20 p-platser.

Inom Riksdag/Regering pågår utredning avseende beslut att från och med 2030 inte tillåta nybilsförsäljning av fordon som enbart går på bensin eller diesel.

Kravet på Brf Svavlet4 då ger 4 laddpunkter, Två stolpar med två laddpunkter.

Styrelsen har tittat på att lösningar som ger laddpunkter till alla våra parkeringar och garage. Det finns ett bidrag att få som är 50% avdrag på kostanden.

Hur ligger vi då till i vår förening?

Vi vet att vi redan idag att efterfrågan på laddpunkter finns i vår förening, och fler kommer det troligen att bli, men hur många?

Styrelsen vill därför att medlemmarna svarar på två frågor:

Har du elbil idag, som behöver laddas med sladd?

Om ni inte har el-bil idag, kommer ni köpa en elbil före år 2025?

Hus nummer

7 + 12 =