Eventuella motioner som medlemmar önskar ta upp på stämman måste vara inlämnade till styrelsen senast den 4 maj.

Tänk på att motionen ska innehålla en beskrivning av ärendet samt att det måste finnas ett förslag att ta ställning till.

Motionen kan endera mailas till styrelsen på styrelsen@svavlet4.se eller lämnas i pappersform i vår föreningsexpeditionen.