Den 8 juni 2022 klockan 19:00 är det dags för årets föreningsstämma i föreningslokalen.

Kallelse, årsredovisning och förslag till dagordning, valberedningens beskrivning och förslag samt fullmakt kommer att delges till medlemmar i föreningen.

Valberedningens beskrivning och förslag kommer att delas ut på stämman.

Glöm inte att ta med utskickade handlingar samt legitimation till föreningsstämman.

Var i god tid, kommer du efter 19:00 kommer du ej få rösta.

Guide till bostadsrättsföreningens årsredovisning

Årsredovisningen berättar historien om bostadsrättsföreningen med ord och siffror. Det är den rapport som styrelsen lämnar efter ett avslutat räkenskapsår och som behandlas av medlemmarna vid föreningsstämman. Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Men vad betyder den egentligen?

En bostadsrättsförening behöver inbetalningar av årsavgifter och hyror från medlemmar och hyresgäster för att kunna betala alla föreningens löpande kostnader, räntor, amorteringar och underhåll med mera och det är i årsredovisningen som medlemmarna kan se hur föreningens pengar använts under året.

Förvaltningsberättelsen
Den första delen av årsredovisningen kallas förvaltningsberättelsen och innehåller en allmän beskrivning av bostadsrättsföreningen och fastigheten. Förvaltningsberättelsen bör innehålla uppgifter om underhållsåtgärder och om föreningen har en underhållsplan. Nyckeltalen visar hur ekonomin har utvecklats under de senaste åren.

Resultaträkningen
I resultaträkningen hittar du uppgifter om föreningens intäkter under året i form av årsavgifter och hyror samt vilka kostnader som föreningen haft för skötsel och underhåll av fastigheten. Underhållskostnaden kan variera i storlek olika år vilket gör att resultatet på sista raden kan variera mycket mellan åren. En bostadsrättsförening ska fungera enligt självkostnadsprincipen och ska ta in så stora avgifter och hyror så att de täcker föreningens drift- och skötselkostnader och räcker till underhållet av fastigheten både idag och på längre sikt.

 Balansräkning
Balansräkningen, visar hur bostadsrättsföreningen ser ut ekonomiskt den sista dagen i räkenskapsåret och vilka tillgångar och skulder som föreningen har. I balansräkningen kan du också se hur mycket pengar som finns i kassan.

 Noter
I både resultat och balansräkningen hittar du nothänvisningar, där du mer ingående kan läsa vad de olika posterna består av och jämföra dessa poster med föregående år.

 SBC hjälper de föreningar vi förvaltar att ta fram tydliga och innehållsrika årsredovisningar.