En grov tidplan inför installationen av ladd stationer, Edsvikens El kommer kontakta styrelsen om detaljer kring flytt av bilar och när dom vill göra arbeten med el centralerna, mer information kommer.

Vid arbete i el centraler kan de behöva stänga av elen kort, mer information kommer.

  • Demontering motorvärmare V25
  • Grävning V25-26
  • Sluta gräv markskruv (inkl installation av balk) V26
  • Leverans av material V26
  • Installation EV-system V27-29