Styrelsen beslutade på styrelsemöte 2 juni 2022 att höja avgiften för bostadsrättslägenheterna med 5% från och med 1 oktober 2022.

Orsaken till höjningen är det ökande kostnadsläget på grund av inflation, ökande energipriser, höjda räntor etc, vilket innebär att föreningens kostnader drastiskt ökar.

Föreningen har stabil ekonomi och denna höjning görs för att förhindra framtida kraftiga höjningar av avgiften.

Planerat underhåll och beslutade investeringar kommer inte att påverkas av det ökade kostnadsläget.

Styrelsen
Brf Svavlet 4