Den 14 juli 2022 kommer strömmen stängas av på Nickelgränd 6 mellan 09:00-10:00.

Edsvikens El kommer delge information till alla boende i huset.

Strömavbrott är för planering, omläggning kablage till ny mätare för elbilsladdarna.

Planerat strömavbrott på Nickelgränd 8 och 10 kommer att ske, Edsvikens El kommer återkomma med information.