Kommande höjning av avgift för parkering och garage.

Styrelsen har den 5 oktober 2022 beslutat att höja avgifterna för parkering och garage från och med 1 januari 2023.

Ny avgift för parkering och garage blir:

390 kr/mån för parkering.

690 kr/mån för garage.

Höjningen motiveras av:

  • Höjning har inte skett under de senaste 8 åren.
  • Våra avgifter, även efter höjning, är bland de lägsta i hela Stockholmsområdet.
  • Investering i laddstolpar.
  • Det allmänt ökande kostnadsläget.

Styrelsen
Brf Svavlet 4