Boende på Brf Svavlet 4 kan använda laddsystemet från ChargeNode för motorvärmare.  

För att boende ska få tillgång till systemet så måste man föranmäla sig till styrelsen, funktionen aktiveras endast av styrelsen på kontraktsinnehavarens begäran.

Boende måste själv förskaffa sig konverter för att kunna använda funktionen, läs mer på Instruktion för motorvärmare

Gå till sidan om motorvärmare och följe instruktionerna för att komma igång: Instruktion för motorvärmare