För att öka trivseln och för att hålla kostnaderna på en lägre nivå är det viktigt att du sorterar rätt!

Läs på skyltarna vad som ska slängas i respektive kärl så vi slipper extra kostnader för sortering.

Kartonger som slängs SKA vara tillplattade så att alla har möjlighet att slänga.
Det är inte ok att kärlen blir fulla på 2 dagar pga att vissa boende inte orkar göra på rätt sätt. Eventuellt packmaterial i kartongerna ska givetvis slängas i rätt kärl.


Observera att miljöstugan är kameraövervakad och att misskötsel innebär att man blir avstängd från användande av miljöstugan!

Styrelsen Svavlet 4