Den senaste tiden har vi tyvärr blivit drabbade av upprepade inbrott i våra fastigheter i källare och cykelrum.
Det är därför viktigt att vi alla som bor här är noga med att stänga dörrar och grindar efter passage, och ser till att de går i lås, så att obehöriga som ”smiter in” inte kan ta sig vidare i våra utrymmen.

Vi i styrelsen gör vad vi kan för att förhindra brott och skapa ett tryggt boende.
Exempel på detta är kameraövervakning av vissa utrymmen, rondering av AVARN etc.

Men vi måste alla hjälpas åt!

Alltsedan sprängningen i början av året patrullerar Polisen på Nickelgränd ett antal gånger per dygn, både dagtid och nattetid för att skapa trygghet.

Ser du något misstänkt, ring 114 14.

Styrelsen Svavlet 4