Under december månad kommer dräneringen av Nickelgränd 10 att påbörjas, arbetet kommer att uföras av:

Peter Collin Grävmaskiner AB.

Epost: peterbcollin@telia.com

Vi ber all boende ha överseende med röran under tiden.

Har du någon fråga så ta snarast kontakt med styrelsen.