Nyckelbrickor & Nycklar

Lägenheter på Brf Svavlet 4 är tilldelade:

 • Tre nyckelbrickor till entré, källare, tvätt- och miljöstugan
 • En källarnyckel (Blå)

Det går bra att beställa fler nyckelbrickor. Beställning via områdeskontoret eller ta kontakt med styrelsen via registrera@svavlet4.se.

 • Nyckelbrickor Pris 300 kronor/styck.
 • Källarnyckel 300 kronor/styck.

Endast den som står på kontraktet kan kvittera ut nyckelbrickor eller nyckel, medtag legitimation. Endast kontanter mottages.

Felanmällan

Felanmälan av nyckelbrickor mottages via e-post eller besök på områdeskontoret.
registrera@svavlet4.se

Områdeskontoret

Områdeskontoret

Områdeskontoret, Nickelgränd 8, 1tr är öppet 18:00 till 19:00.

Följande datum 2017-18:

 • 5 juli 18:00
 • 2 augusti 18:00
 • 6 september 18:00
 • 4 oktober 18:00
 • 1 november 18:00
 • 6 december 18:00
 • 3 jan, 2018 18:00
 • 7 feb, 2018 18:00
 • 7 mar, 2018 18:00
 • 4 apr, 2018 18:00
 • 2 maj, 2018 18:00
 • 6 jun, 2018 18:00

Behöver man hjälp andra tider så tar man kontakt via e-post eller ringer vår förvaltare.
styrelsen@svavlet4.se

Aktiviteter

  Inga aktiviteter

Arkiv