Nyckelbrickor & Nycklar

Lägenheter på Brf Svavlet 4 är tilldelade:

  • Tre nyckelbrickor till entré, källare, tvätt- och miljöstugan
  • En källarnyckel (Blå)

Det går bra att beställa fler nyckelbrickor. Beställning via områdeskontoret eller ta kontakt med styrelsen via registrera@svavlet4.se.

  • Nyckelbrickor Pris 100 kronor/styck.
  • Källarnyckel 300 kronor/styck.

Endast den som står på kontraktet kan kvittera ut nyckelbrickor eller nyckel, medtag legitimation. Endast kontanter mottages.

Felanmällan

Felanmälan av nyckelbrickor mottages via e-post eller besök på områdeskontoret.
registrera@svavlet4.se