Styrelsen

14568045_10154607958127311_8936737984474669330_n

Marko Rouvinen
Styrelseordförande
Nickelgränd 8

 

Goran Jandric
Kassör
Nickelgränd 8

Linnea-vahlberg

Linnea Vahlberg
Sekreterare
Nickelgränd 6

Stefan Zweiniger

Stefan Zweiniger
Viceordförande
Nickelgränd 4

Agneta Wallander
Ledamot
Nickelgränd 4

 

Kontakta styrelsen

Ditt namn (obligatoriskt)
Din e-post (obligatoriskt)
Ämne
Ditt meddelande

Övriga funktioner:

Ordinarie revisor:

Laila Hammare, Ekonomigruppen AB
Godkänd revisor

Valberedningen:

Rolf Bengtsson
Scarlett Roa
John Lexin

valberedningen@svavlet4.se

Bostadsrättsföreningen och styrelsen

Att äga sin lägenhet innebär att man tar ett större ansvar för sitt boende jämfört med att vara hyresgäst. Som medlem i en bostadrättsförening äger Du tillsammans med de andra medlemmarna alla föreningens tillgångar. Detta innebär alltså att Ni tillsammans äger alla planteringar, tvättstugor, gemensamma lokaler och mycket mera.

Som medlem i en bostadsrättsförening har Du också ett större inflytande över Ditt boende. Genom att delta på föreningens stämma (årsmöte) och vara med i olika arbetsgrupper, kan du vara med och påverka din boendemiljö och föreningens gemensamma ekonomi.

Varje år har vår förening en stämma (årsmöte) där alla medlemmar har en möjlighet att vara med och påverka sitt boende. Därför är det viktigt att så många medlemmar som möjligt kommer och tar beslut i viktiga frågor.

Föreningsstämman väljer styrelse och utser revisorer. Den beslutar bland annat om ansvarsfrihet för styrelsen, om ändring av stadgarna och fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Misslyckas föreningen med att välja en behörig styrelse kan Bolagsverket begära att föreningen tvångslikvideras.

Alla medlemmar i föreningen kan väljas till styrelsemedlemmar. Inför ett årsmöte kan du kontakta valberedningen om du är intresserad av att påverka ditt boende mer genom att delta i styrelsearbetet.

Du behöver inte vara ledamot i styrelsen för att arbeta för ett förbättrat boende. Kontakta gärna styrelsen med förslag om vad du skulle kunna tänka dig att bidra med!

Disponerandet av Din lägenhet är bara en del av din andel i föreningen.

Områdeskontoret

Områdeskontoret

Områdeskontoret, Nickelgränd 8, 1tr är öppet 18:00 till 19:00.

Följande datum 2017-18:

 • 5 juli 18:00
 • 2 augusti 18:00
 • 6 september 18:00
 • 4 oktober 18:00
 • 1 november 18:00
 • 6 december 18:00
 • 3 jan, 2018 18:00
 • 7 feb, 2018 18:00
 • 7 mar, 2018 18:00
 • 4 apr, 2018 18:00
 • 2 maj, 2018 18:00
 • 6 jun, 2018 18:00

Behöver man hjälp andra tider så tar man kontakt via e-post eller ringer vår förvaltare.
styrelsen@svavlet4.se

Aktiviteter

  Inga aktiviteter

Arkiv