Trivselregler

För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd behöver vi gemensamma regler.

Vi ber dig därför att ge dessa punkter en stunds eftertanke.

Se även föreningens stadgar.

Alla är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Föreningens regler gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten.

Om trivselreglerna inte följs kan föreningen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Om du trots anmaning inte följer reglerna kan det till sist bli fråga om uppsägning.

Balkonger

Det är inte tillåtet att skaka mattor, mata fåglar eller hålla husdjur på våra balkonger. Blomlådor får under inga omständheter monteras på utsidan av balkongen.

Mer om balkongregler klicka här.

Cyklar

Cyklar ska parkeras i cykelrum eller i cykelställ. Det är inte tillåtet att parkera dem på gångar, gräsmattor,eller i trapphus.

Djur

Rastning av hundar och katter får inte ske på lekplats eller grillplatsen. Husdjuren får naturligtvis vistas på gårdarna men inte förorena, gräva eller på annat sätt störa ordningen.

Det är inte tillåtet att mata fåglar eller andra djur från balkongen eller på innergården. Mat som ligger på marken drar till sig råttor och andra skadedjur.

Gårdarna

Gårdarna är en tillgång för alla och vi ska sträva efter god grannsämja genom att visa hänsyn. Det är inte tillåtet att i förväg ”boka ett bord”. Om ni ska ha en planerad middag och ska sitta ute på gården, ta med egna bord och stolar så att ni säkert får sittplats.

Var försiktig med grillkol efter avslutad grillning, tänk på brandfaran. Var och en ansvarar för att återställa trädgårdsmöblerna efter användning och att städa efter sig. Grillkol, tändvätska etc får inte lämnas framme.

Tänk på omkringboende och anpassa ljudnivån efter tiden på dygnet.

Mer om grillplatsen!

Källargångar

Källardörrar ska hållas stängda och låsta för att förhindra inbrott.

Källargångarna ska hållas fria från skräp och saker.

Mattpiskning/vädring

Piskning och vädring av mattor eller dylikt ska ske på piskställningaran på innergården.

Piskning och vädring av mattor får inte ske på balkongerna.

Rökning

Rökning är inte tillåtet  i trapphusen, i hissar, inne i entréer eller i källare.

Trappuppgång

Det är inte tillåtet att placera barnvagnar, cyklar eller andra tillhörigheter i trappugången som kan förhindra städning eller utrymning vid brand.

Ytterportarna

Ytterportarnakan ska hållas stängda och låsta för att förhindra att obehöriga kommer in och att små barn kan ta sig ut utan föräldrarnas vetskap. Om skäl finns kan portarna ställas upp under kortare tid dagtid.

Tider då det ska vara Tyst:

Sön-Fred 22.00-06.00,
Fred-Sön 24.00-09.00

Under dessa perioder ska det inte finnas störande ljud för dina grannar som hög musik m.m.

Renoveringsarbeten

Alla arbeten som på något sätt är ljudframkallande får bara göras måndag- fredag 08.00-17.00 och lördagar, söndagar och helgdagar 11.00-17.00.

Mer om vad som gäller vi renovering!

Detta för att alla ska trivas!

Har du problem med störande grannar?

Störningsjour tel: 08 – 551 175 59

Vid akut behov av störningsjour skall ni ringa till Bevakningsassistans AB
Störningsjouren har öppet dygnet runt.