Felanmälan tel: 031-462 240

För felanmälan och serviceåtgärder ring:

031-46 22 40 måndag – söndag 07:00 – 16:00.
Efter 16.00 kontaktas jouren.

E-post: felanmalan@kbforvaltning.se

Fastighetsjour tel: 08-657 77 22

Vid akut skada eller liknande under icke kontorstid, skall den omgående anmälas till förvaltningens fastighetsjour. Jouren har öppet alla vardagar emellan 16:00 – 07:00 samt helger.

Hissjour tel: 08 – 564 350 10

Vid akut behov av hissreparatör skall ni ringa till I.T.K Hiss AB.
Hissjouren har öppet dygnet runt.
Mindre hissfel skall dock alltid anmälas till SBC felanmälan

Störningsjour tel: 08 – 551 175 59

Vid akut behov av störningsjour skall ni ringa till Bevakningsassistans AB
Störningsjouren har öppet dygnet runt.

 

Har du problem med skadedjur?

Kontakta Anticimex när du behöver hjälp med sanering av olika skadedjur eller om du har frågor kring skadedjursbekämpning. Mer om skadedjur.

Vårt försäkringsbolag är Nordeuropa Försäkring. Mer om försäkringsbolaget.

Anticimex

RCO-Tag, källarnyckel samt barnvagnsnyckel

Felanmälan av nyckelbrickor mottages via kontaktformuläret nedan eller besök områdeskontoret.

 

Vid felanmälan till A3

Kundservice
Telefon 0770 910 200
Vardagar: 08:00-16:00

Teknisk support
Telefon 0770 910 200
Vardagar: 08:00-20:00, Helger: 10:00-14:00
support@a3.se

Vid kontakt med A3 ska följande kundnummer anges:

Kundnr: 99003447
Brf Svavlet 4

MacID, finns på din router från underleverantören.

Samt lghnr och skatteverketsnr.

Har du allt detta när du felanmäler så går allt mycket smidigare.

Aktuella driftstörningar på A3

Felanmälan felparkerade bilar

Stockholms stads felanmälan på Trafik Stockholm tar emot felanmälningar som rör gator, parker och torg. Du får inte något svarsmejl, men alla felanmälningar skickas omedelbart till stadens entreprenörer. Fel som utgör fara eller risk för olycksfall åtgärdas omedelbart.

Du kan felanmäla felparkerade bilar på vår gata, inte vår parkering.

Länk till felanmälan.

Område Nord som består av stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm, Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta övervakas av Securitas Sverige AB.

Kontaktuppgifter:

Besöksadress: Lindhagensplan 70
Telefon: 0771-50 26 80
Fax: 010-470 24 48
E-post: parkeringsavdelningen.stockholm@securitas.se

 

r
Felanmälan av nyckelbrickor, källar- och barnvagnsnycklar.

Fyll i kontaktformuläret om du vill få kontakt med styrelsen.

Jag vill ha

4 + 14 =