Områdeskontoret

Områdeskontoret, Nickelgränd 8, 1tr är öppet 19:00 till 19:30. 
Behöver man hjälp andra tider så tar man kontakt via e-post eller ringer vår förvaltare.
styrelsen@svavlet4.se

Brickor & Nycklar

Felanmälan av nyckelbrickor mottages via e-post eller besök på områdeskontoret.
registrera@svavlet4.se

Endast den som står på kontraktet kan kvittera ut nyckelbrickor eller nyckel, medtag legitimation.

w

Felanmälan

031-462 240

För felanmälan och serviceåtgärder ring:
031-46 22 40 måndag – söndag dygnet runt. Efter 16.00 kontaktas jouren.
E-post: felanmalan@kbforvaltning.se

Fastighetsjour
08-657 77 22
Securitas, 16.00-07.00, vardagar och dygnet runt på helger.

p

Parkering

Är du intresserad av att hyra garage eller en p-plats på vår parkering?
Ta kontakt med styrelsen via e-post till styrelsen@svavlet4.se eller kom förbi områdeskontoret så hjälper vi dig att hyra parkering eller garage.

Parkering och garage hyrs endast ut till boende på Brf Svavlet 4.

Boka GÄSTlägenheten

Som boende i vår förening har du möjlighet att hyra gästlägenheten som ligger på bottenvåningen på Nickelgränd 8.

Pallkrage 2022

Är ni intresserade av att odla nästa sommar?
Anmälan kommer upp 2022.

Att sortera matavfall

Är ni intresserade?

Underhåll av entrén

Underhåll av entrén

Nu kommer vi börja med att förnya våra entréer, det kommer målas om samt installeras nya lampor. Nedan har ni tidsplanen som gäller: - Elektriker (kablar Nickelgränd 4 + belysning alla trapphus) - start vecka 23.- Målare (måla trapphus + fototapet) - vecka 29 -...

läs mer
Stämma 2021

Stämma 2021

Den 9 juni 19:00 är det dags för årets föreningsstämma i föreningslokalen. Kallelse, årsredovisning och förslag till dagordning, valberedningens beskrivning och förslag samt fullmakt kommer att delges till medlemmar i föreningen. På förekommen anledningen bifogas här...

läs mer
Valberedningen informerar inför stämma 2021

Valberedningen informerar inför stämma 2021

Till medlemmar i vår Brf Svavlet 4! Under juni månad 2021 kommer årets Föreningsstämma i Brf Svavlet 4 att genomföras. Vi i valberedningen arbetar nu med att ta fram ett förslag till ny styrelse som då skall väljas. Pga rådande coronapandemi, har vi inom...

läs mer