Parkering

Är du intresserad av att hyra garage eller en p-plats på vår parkering?

Ta kontakt med styrelsen via e-post till styrelsen@svavlet4.se eller kom förbi områdeskontoret så hjälper vi dig att hyra parkering eller garage.

Parkering och garage hyrs endast ut till boende på Brf Svavlet 4.

Bruksanvisning för motorvärmare;

AEL_AELM_1JFB-2DVAERGB.

INKOPPLINGSTIDER FÖR AEL, AEL-L OCH MAEL-L

Tabellen visar den ungefärliga tillslagstiden vid olika yttertemperaturer.
TEMPERATURºC                   FÖRE AVRESETID           EFTER AVRESETID
+ 5 och högre 30 30
+ 1 60 30
– 4,5 105 30
– 6 120 30
– 10 135 30
– 14 och lägre 180 30