Att använda grillplatsen

Våra förhållningsregler vid grillplatsen.

Grillplatsen är endast till för boende på Brf Svavlet 4.

Vi har inte någon bokning av grillplatsen. Det vi verkligen önskar från alla som använder grillplatsen är att respektera att ni inte är ensamma om att använda den så se till att städa efter er. Sopor och dylikt skall slängas.

Tänk på att alla boende ska kunna använda grillen, gripplatsen är inte en festplats.

Nära 50 lägenheter finns runt grillplatsen, vänligen respektera dessa och tänk lite extra på ljudnivån.

Grillkol och tändvätska får vederbörande hålla med själv men tänk på att städa undan efter er då det dagtid även springer runt barn och djur på innergården.

Naturligtvis är det fritt fram att använda de nya grillplatsen, till exempel för en fika – och inte bara vid grillning!

Vi önskar er en trevlig grillstund på vår härliga grillplats.

ATT TÄNKA PÅ

  • Grillplatsen är ingen festplats.
  • Städa, tag bort alla sopor.
  • Ingen bokning, respektera andra så fler kan grilla samtidigt.
  • Flyttas möbler: ställ tillbaka dem
  • Ingen grillning efter 22.00.
  • Ingen musikutrustning samt musik på grillplatsen, det stör boende vid grillplatsen.
  • Användaren har ett ansvar och är skyldig att sätta sig in i hur man grillar säkert.
  • Det är inte tillåtet att grilla under vinterhalvåret, pga risk för sprickbildning.
  • Se till att barn inte utsätts för fara.
  • Lämna inte grillen obevakad. Gäller även efter att du använt grillen. En övergiven glödhet grill kan bränna både vuxna och barn!

Grillplatsen är ingen festplats

Nära 50 lägenheter finns runt grillplatsen, vänligen respektera dessa och tänk lite extra på ljudnivån.