Så gör du en felanmälan

Vi hoppas du trivs i din bostad. Men skulle det vara något som är fel i din bostad kan du göra en felanmälan. Här nedan ser du hur ett sådant ärende går till. Vi har sammanställt hur ett felanmälningsärende mellan hyresgäst/ bostadsrättsmedlem,K&B Förvaltning AB och underentreprenörer går till

Anmäl felet

Anmälan sker i 1:a hand via inloggning till kundportalen från hemsidan www.kbforvaltning.se. Inloggningsuppgifter får ni från K&B Förvaltning vid förfrågan. Anmälan kan också utföras via felanmälan telefon 031- 46 22 40 eller mail : felanmalan@kbforvaltning.se

Serviceorder

När ärendet mottagits, skapas en serviceorder med ett ordernummer upp. Ärendet kan följas på kundwebben. En bekräftelse på serviceorden och serviceordernumret ska skickas till hyresgästen/bostadsrättsmedlemmen.

Återkoppling

Du blir kontaktad av Förvaltaren inom sju arbetsdagar från det att du anmält felet hos deras kundtjänst eller kundportalen. Då kommer ni tilldelas en tid när fastighetsskötaren/förvaltaren kommer ut för att kontrollera det fel som ni felanmält. Ni måste inte vara hemma denna tid utan kan lämna nyckeln till granne eller lämna över den till personal från K&B Förvaltning dagarna innan besöket, enl. överenskommelse med fastighetsskötare/ tekniker.Akuta fel hanteras enligt rutin för akuta fel.

Åtgärder

Enklare fel kan åtgärdas av fastighetsskötaren/ tekniker direkt på plats.Bedöms det vara ett garantifel skickas ärendet vidare till berörd leverantör och ni kommer bli kontaktade av dom. Akuta fel hanteras enligt rutin för akuta fel.NI som hyresgäst, bostadsrättsmedlem och lokalhyresgäst är skyldiga att ge fastighetsägaren/ styrelsen tillträde till er bostad och lokal vid akuta vattenskador, misstanke och förekomst av skadedjur och övriga akuta skador.Har ni bokat en tid, besök för felanmälan med K&B Förvaltning AB, fastighetsägare/ styrelsen eller underentreprenör till dessa och ej öppnareller ger tillträde, kommer ni bli debiterade kostnader kring uteblivet besök och utlägg för entreprenören. Vid avbokningar behöver ni kontakta K&B Förvaltning i god tid, senast en dag före inplanerat besök. Vid sjukdom eller förkylningssymptom, avboka besöket fortast möjligt altn. uppge detta vid dörren. Om fastighetsskötaren/ teknikern ej kan åtgärda felet direkt så bokas ny tid in mellan er och någon av våra underentreprenörer altn. om det är garantifel. Fastighetsägare/ styrelsen kan behöva ta beslut före åtgärd utförs, oavsett typen av felanmälan. K&B Förvaltning AB utför arbeten efter styrelsens beslut.

Uppföljning

När felet åtgärdats uppdateras felanmälan i kundportalen och ärendet avslutas. Där kan du se i texten vad som utförts eller om fler åtgärder är inplanerade. K&B Förvaltning kontaktar endast dig efteråt vid större fel eller vid hantering av akuta fel som påverkar hela fastighetsbyggnaden du bor i.

Felanmälan tel: 031-462 240

För felanmälan och serviceåtgärder ring:

031-46 22 40 måndag – söndag 07:00 – 16:00.
Efter 16.00 kontaktas jouren.

E-post: felanmalan@kbforvaltning.se

Fastighetsjour tel: 08-657 77 22

Vid akut skada eller liknande under icke kontorstid, skall den omgående anmälas till förvaltningens fastighetsjour. Jouren har öppet alla vardagar emellan 16:00 – 07:00 samt helger.

Hissjour tel: 08 – 564 350 10

Vid akut behov av hissreparatör skall ni ringa till I.T.K Hiss AB.
Hissjouren har öppet dygnet runt.
Mindre hissfel skall dock alltid anmälas till SBC felanmälan

Störningsjour tel: 010-210 90 00

Vid akut behov av störningsjour skall ni ringa till Avarn.
Störningsjouren har öppet dygnet runt.

Har du problem med skadedjur?

Kontakta Anticimex när du behöver hjälp med sanering av olika skadedjur eller om du har frågor kring skadedjursbekämpning. Mer om skadedjur.

Vårt försäkringsbolag är Mer om försäkringsbolaget.

Anticimex

 

Vid felanmälan till Bredband2 (A3)

Kundservice
Telefon 0770 811 000
Vardagar: 08:00-16:00

helpdesk@bredband2.se

Teknisk support
Telefon 0770 811 000
Vardagar: 08:00-16:00

helpdesk@bredband2.se

Vid kontakt med Bredband2 (A3) Brf Svavlet 4 (A3 kundnr. 99003447)

MacID, finns på din router från underleverantören.

Samt lghnr och skatteverketsnr.

Har du allt detta när du felanmäler så går allt mycket smidigare.

 

Felanmälan felparkerade bilar

Stockholms stads felanmälan på Trafik Stockholm tar emot felanmälningar som rör gator, parker och torg. Du får inte något svarsmejl, men alla felanmälningar skickas omedelbart till stadens entreprenörer. Fel som utgör fara eller risk för olycksfall åtgärdas omedelbart.

Du kan felanmäla felparkerade bilar på vår gata, inte vår parkering.

Länk till felanmälan.

Område Nord som består av stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm, Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta övervakas av Securitas Sverige AB.

Kontaktuppgifter:

Besöksadress: Lindhagensplan 70
Telefon: 0771-50 26 80
Fax: 010-470 24 48
E-post: parkeringsavdelningen.stockholm@securitas.se

 

RCO-Tag, källarnyckel samt barnvagnsnyckel

Felanmälan av nyckelbrickor mottages via kontaktformuläret nedan eller besök områdeskontoret.

r
Felanmälan av nyckelbrickor, källar- och barnvagnsnycklar.

Fyll i kontaktformuläret om du vill få kontakt med styrelsen.

Jag vill ha

9 + 11 =