Nyinflyttad

Välkommen till Brf Svavlet 4, vi hoppas att du kommer trivas i föreningen tillsammans med dina nya grannar!
Huset du bor i byggdes 1958 och har idag 113 lgh uppdelat på fyra hus.

Du är en del av föreningen

En bostadsrättsförening bygger på gemenskap och delaktighet. Föreningen och fastigheten har vi tillsammans och vårt gemensamma boende blir vad vi själva gör det till. Att äga en bostadsrätt innebär att vi alla har ett ansvar för våra gemensamma utrymmen och skötsel av dessa. Det blir så fint och trevligt som vi alla gör det till -vi är alla delägare på lika villkor.

Som bostadsrättsinnehavare är det du som har ansvar för se över och bekosta lägenhetens inre underhåll. Du ska också iakta sundhet, ordning och skick i lägenheten samt ge föreningen tillträde vid nödvändiga besiktningar.

Läs föreningens ordningsregler samt stadgar.

Om du har tankar eller förslag på förbättringar, kontakta gärna styrelsen via e-post eller besök områdeskontoret. Mer information finns på anslagstavlorna i entréerna och på hemsidan.

Information från styrelsen om föreningen finns på våran hemsida: www.svavlet4.se , ta för vana att kolla här för att få information om vad som händer i föreningen.

Entré brickor Läs mer på vår hemsida.

Entrén – dörrarna har automatisk dörröppning. Behöver du ställa upp dörren vid in/utlastning, så ska använda uppställningsfunktion i entrén, använd den. Entrén ska aldrig under några som helst omständigheter ställas upp med verktyg eller annat stopp.

Sopor – sopkärl finns på mellan hussen, samt matavfallssortering, läs mer på hemsidan.  Inga grovsopor ska slängas här eller ställs utanför. 
Mer information.

Internet och TV – Tele 2 eller fiber som ingår i avgiften. Tv finns endast från Tele 2.
Mer information.

Hemförsäkring & bostadsrättstillägg – du ansvarar själv för att ha en giltig hemförsäkring, bostadsrättstillägg ingår i avgiften.
Mer information.

Styrelsen – namn och kontakt finns i trapphusen. Email styrelsen@svavlet4.se 

Barnvagnsrum – finns i varje hus, nyckel fås av styrelsen.
Mer information.

Cykelrum – finns i källaren.

Tvättstuga – finns i hus 4. Här kan du boka tid alla dagar i veckan med din bricka, går bra att boka i entrén också.
Mer information om tvättstugan.

Brevlåda samt namntavla – kontakta vår förvaltare och meddela vilket namn som ska stå på ditt brevinkast, för att ändra namntavlan kontaktar du styrelsen. Det är inte tillåtet att själv märka upp namntavlan.

Att tänka på vid renovering!

Renoveringen måste alltid anmälas till och godkännas av BRF Svavlet 4.

§25
Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen.

§27
Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten och tillhörande utrymmen när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. När bostadsrätten skall tvångsförsäljas är bostadsrättshavaren skyldig att låta lägenheten visas på lämplig tid. Föreningen skall se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt.

I Brf Svavlet 4 finns det många saker att tänka på vid renovering, ändring eller ombyggnad i din lägenhet. Det gäller inte bara dig utan även dina hantverkare, se till att informera dem! Du kan hitta mycket information i våra Stadgar.

Läs mer om renovering.