Bostadsrättsföreningen och styrelsen

Att äga sin lägenhet innebär att man tar ett större ansvar för sitt boende jämfört med att vara hyresgäst. Som medlem i en bostadrättsförening äger Du tillsammans med de andra medlemmarna alla föreningens tillgångar. Detta innebär alltså att Ni tillsammans äger alla planteringar, tvättstugor, gemensamma lokaler och mycket mera.

Som medlem i en bostadsrättsförening har Du också ett större inflytande över Ditt boende. Genom att delta på föreningens stämma (årsmöte) och vara med i olika arbetsgrupper, kan du vara med och påverka din boendemiljö och föreningens gemensamma ekonomi.

Varje år har vår förening en stämma (årsmöte) där alla medlemmar har en möjlighet att vara med och påverka sitt boende. Därför är det viktigt att så många medlemmar som möjligt kommer och tar beslut i viktiga frågor.

Föreningsstämman väljer styrelse och utser revisorer. Den beslutar bland annat om ansvarsfrihet för styrelsen, om ändring av stadgarna och fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Misslyckas föreningen med att välja en behörig styrelse kan Bolagsverket begära att föreningen tvångslikvideras.

Alla medlemmar i föreningen kan väljas till styrelsemedlemmar. Inför ett årsmöte kan du kontakta valberedningen om du är intresserad av att påverka ditt boende mer genom att delta i styrelsearbetet.

Du behöver inte vara ledamot i styrelsen för att arbeta för ett förbättrat boende. Kontakta gärna styrelsen med förslag om vad du skulle kunna tänka dig att bidra med!

Disponerandet av Din lägenhet är bara en del av din andel i föreningen.

Styrelsen

Marko Rouvinen

Marko Rouvinen

Ordförande

Nickelgränd 8

Goran Jandric

Goran Jandric

Kassör

Nickelgränd 8

Stefan Zweiniger

Stefan Zweiniger

Sekreterare

Nickelgränd 4

Mette J. Jeppesen

Mette J. Jeppesen

Viceordförande

Nickelgränd 8

Toula Gartziou

Toula Gartziou

Ledamot

Nickelgränd 8

Marielle Erixon

Marielle Erixon

Ledamot

Nickelgränd 6

Ted Herngren

Ted Herngren

Ledamot

Nickelgränd 6

Tove Pedersen

Tove Pedersen

Suppleant

Nickelgränd 10

Övriga funktioner:

Ordinarie revisor:

Laila Hammare, Ekonomigruppen AB
Godkänd revisor

 

 Mer om valberedningen…

Kontakta styrelsen

12 + 7 =