Bostadsrättsföreningen Brf Svavlet 4

Att äga sin lägenhet innebär att man tar ett större ansvar för sitt boende jämfört med att vara hyresgäst. Som medlem i en bostadrättsförening äger Du tillsammans med de andra medlemmarna alla föreningens tillgångar. Detta innebär alltså att Ni tillsammans äger alla planteringar, tvättstugor, gemensamma lokaler och mycket mera.

Som medlem i en bostadsrättsförening har Du också ett större inflytande över Ditt boende. Genom att delta på föreningens stämma (årsmöte) och vara med i olika arbetsgrupper, kan du vara med och påverka din boendemiljö och föreningens gemensamma ekonomi.

Varje år har vår förening en stämma (årsmöte) där alla medlemmar har en möjlighet att vara med och påverka sitt boende. Därför är det viktigt att så många medlemmar som möjligt kommer och tar beslut i viktiga frågor.

Föreningsstämman väljer styrelse och utser revisorer. Den beslutar bland annat om ansvarsfrihet för styrelsen, om ändring av stadgarna och fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Misslyckas föreningen med att välja en behörig styrelse kan Bolagsverket begära att föreningen tvångslikvideras.

Alla medlemmar i föreningen kan väljas till styrelsemedlemmar. Inför ett årsmöte kan du kontakta valberedningen om du är intresserad av att påverka ditt boende mer genom att delta i styrelsearbetet.

Du behöver inte vara ledamot i styrelsen för att arbeta för ett förbättrat boende. Kontakta gärna styrelsen med förslag om vad du skulle kunna tänka dig att bidra med!

Disponerandet av Din lägenhet är bara en del av din andel i föreningen.

 

FAKTA

Byggnadsår och ytor

Fastigheten bebyggdes 1958 och består av 4 flerbostadshus.
Värdeåret är 1958.

Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 9 513 m², varav 9 392 m² utgör lägenhetsyta och 121 m² utgör
lokalyta.

Lägenheter och lokaler

Föreningen upplåter 94 lägenheter med bostadsrätt samt 19 lägenheter och 5 lokaler med hyresrätt.

2023

2023
Årsredovisning
Bostadsrättsföreningen
Svavlet 4

2022
Årsredovisning
Bostadsrättsföreningen
Svavlet 4

2021
Årsredovisning
Bostadsrättsföreningen
Svavlet 4

2020
Årsredovisning
Bostadsrättsföreningen
Svavlet 4

Årsredovisning 2019

2019
Årsredovisning
Bostadsrättsföreningen
Svavlet 4

2018
Årsredovisning
Bostadsrättsföreningen
Svavlet 4

2017
Årsredovisning
Bostadsrättsföreningen
Svavlet 4

Brf Svavlet 4 | Byggår: 1958 | Antal lägenheter: 113

1 rum

2 rum och kök

3 rum och kök

4 rum och kök

5 rum och kök