Ekonomiskförvaltning

SBC 

Brf Svavlet 4
c/o SBC
Box 1353
111 83 Stockholm

Tel: 0771-722 722 (växel) E-post: kundtjanst@sbc.se

KONTAKT
0771-722 722
Helgfria vardagar,
kl. 07:00 – 21:00

Hyresförvaltning/Avgiftsförvaltare
Tel: 0771-722 722 (växel) E-post: kundtjanst@sbc.se

 

Tekniskförvaltning

K&B Förvaltning AB

Våra arbetsuppgifter är fastighetsskötsel/ felavhjälpande underhåll för fastigheten, rondering, tillsyn av fastigheten löpande varje månad, felanmälan med åtgärder och jour med utryckning vid akuta behov.

Vi sköter inte städning i trapphuset, snöskottning eller annan skötsel i yttre miljö.

KONTAKT

För felanmälan och serviceåtgärder ring:

031-46 22 40 måndag – söndag 07:00 – 16:00.
Efter 16.00 kontaktas jouren

E-post: felanmalan@kbforvaltning.se

Fastighetsjouren 

KONTAKT
08-657 77 22
Securitas, 16.00-07.00, vardagar och dygnet runt på helger.

Hissjour 

KONTAKT
08-564 350 10, dygnet runt.

Störningsjour

KONTAKT

010-210 90 00, Avarn