Inför fönsterbytet på Brf Svavlet 4

UPPDATERAD DEN 2 SEPTEMBER 2023

MIR Gruppen AB kommer att utföra fönsterbyte i våra hus med start vecka 37.

Montagestart sker på Nickelgränd 10.

Närmare information om när arbetet kommer att genomföras i just er lägenhet lämnas minst fem dagar före vårt besök.

För att arbetet skall flyta utan extra kostnader måste vi få tillträde som planerat. Om ni inte finns hemma visd aviserad tid så vill vi att ni lämnar nyckeln till ansvarig montör på plats.

Vi ber om överseende med de eventuella problem som detta kan vara för er men lovar i gengäld att överlämna ett varmare, tystare och mer lätthanterligt fönster.

Vid eventuella frågor så ta snarast kontakt med någon från MIR Gruppen, se kontakpersoner till höger.

Att tänka på

Gällande montaget av fönster sker detta inifrån lägenheten och vi behöver då fri yta på ca. 1.5 meter vid fönstret. Balkonger kommer att monteras fönsterbleck och dyl. utifrån så vi behöver lite plats så vi kan stå där.

Vi kommer att lägga ut skyddsmattor där vi står och går i lägenheten. Samt täcka de närmsta möbler med täckplast.

Viktigt är att man har undanplockat så vi kan arbeta fritt så inga skador på egendom sker.

Vid skador gäller entrepenörens försäkring, ta kontakt med snarast MIR Gruppen AB  om något händer.

Preliminär tidsplan sitter i nere i trapphuset och kommer att uppdateras löpande.

Lite information angående fönsterbytet och vad som kommer att ske när vi kommer till er lägenhet

 • Okulär besiktning av arbetsytor i anslutning till varje fönster.
 • Skyddstäckning golv och möbler i anslutning till arbetsplats.
 • Befintliga fönster/fönsterdörr lyfts av och karmar sågas bort gäller samtliga fönster/fönsterdörrar i lägenheten.
 • Montage av nytt fönster/fönsterdörr.
 • Montering av anslutningslister, foder och persienner..
 • Vi kommer att arbeta i flera rum/Fönster samtigt.
 • Grovstädning inkl. damsugning av arbetsområdet.
 • Montage enligt avisering men ca 1-2 dagar i varje lägenhet.
 • Arbetstider Måndag-Torsdag  07.00-18.00
 • Vid eventuella skador i lägenheten som vi åsamkat så är det vi och vår företagsförsäkring som gäller.
 • Det som lägenhetsinnehavaren bör tänka på är att det är undanplockat enligt föravisering/montageavisering så vi får en bra arbetsyta att var på. Och att det finns yta på balkongen. att ställa de fönster som lyfts upp där.
 • Nya persienner monteras i samband med fönsterbytet.
 • Fönsterbräddor som är monterade på fönsterramen kommer tas bort, nya monteras av MIR Gruppen AB.

Förvaring av fönster inför bytet

P.g.a att vissa fönster inte går att ta in via trapphusen.
Så kommer vi bli tvungna att lyfta upp dessa på era balkonger samt förvara dessa på era balkonger
tills det är dags för montaget.

Tyvärr är tillgängligheten på baksidan av husen dålig så vi kommer att behöva lyfta upp alla fönster på gatusidan.

De fördelas ut till övriga lägenheter. Och detta görs i första skedet våning 5-8.

Våning 1-4 sker vid ett senare tillfälle.

Torbjörn Sallander

Torbjörn Sallander

Projektledare

tobbe@mirgruppen.se

070-688 68 72

Daniel Nordin

Daniel Nordin

Ansvarig montör

073-656 55 02

Victor Rydersten

Victor Rydersten

VD

TIDSPLAN

Preliminärt start datum för respektive hus 

NICKELGRÄND 10

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

11 september 2023

NICKELGRÄND 8

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

30 oktober 2023

NICKELGRÄND 6

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

18 december 2023

NICKELGRÄND 4

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

19 februari 2024