Brandskydd

Brandskydd och förvaring i trapphus gäller alla boende

Trapphuset är en livsviktig utrymningsväg. En brand där kan bli förödande. Därför ska trapphuset hållas fritt från brännbart material. Det ska också hållas fritt från sådant som kan vara i vägen vid en utrymning.

Ställ inget brännbart i trapphuset!

En brand som fått fäste kan utvecklas mycket snabbt och med stor värme- och rökutveckling som följd. Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara fyllt med tjock, giftig rök redan efter några minuter. Skulle utrymning av huset behöva ske, blir de boende då hänvisade till fönster och balkonger. Brännbart material typ barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial får därför inte förvaras i trapphus, oavsett hur det placeras.

Vad säger lagen?

De boende ansvarar för brandskyddet i de egna lägenheterna, till exempel att byta batteri i sina brandvarnare, samt för sin beskärda del av de gemensamma utrymmena, exempelvis genom att inte förvara brännbart material i trapphusen.

Barnvagn i trapphus

Tidigare i år krävde Stockholms brandförsvar i ett föreläggande att barnvagnar skulle avlägsnas ur ett trapphus. Enligt domen får lösa och brännbara föremål inte förvaras i trappuppgången, eftersom de riskerar att försvåra en utrymning av fastigheten i händelse av brand.

Ta kontakt med Styrelsen för nyckel till barnvagnsutrymmet.

Accepterar inte boende styrelsens påpekanden om brister i brandskyddet kan innehavaren föreläggas och dömas att betala böter, barnvagnar flyttas in i barnvagnsförrådet omedelbart.