RCO-Tag, källarnyckel samt barnvagnsnyckel

Lägenheter på Brf Svavlet 4 är tilldelade:

  • Tre nyckelbrickor till entré, källare, tvätt- och miljöstugan
  • En källarnyckel (Blå)

Det går bra att beställa fler nyckelbrickor. Beställning via områdeskontoret eller kontaktformuläret nedan.

  • Nyckelbrickor Pris 100 kronor/styck.
  • Källarnyckel 300 kronor/styck.
  • Barnvagnsnyckel 300 kronor/styck

Endast den som står på kontraktet kan kvittera ut nyckelbrickor eller nyckel, medtag legitimation. Endast kontanter mottages.

Felanmälan av nyckelbrickor mottages via kontaktformuläret nedan eller besök på områdeskontoret.

Jag vill ha

10 + 2 =